Η εταιρεία μας αποτελείται από μια συλλογική ομάδα ανθρώπων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση

Η εταιρεία ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ιδρύθηκε το 1995 με έδρα τη Λιβαδειά. Άρχισε να λειτουργεί ως κατάστημα.

Επιπλέον, η εταιρεία ακόμη, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών έχει διευρύνει τις δραστηριότητές της σε υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης – κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους  οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση – υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης- ηλεκτρικού εξοπλισμού- επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών , ηλεκτρικών Μ/Σ και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος – κατασκευές συστημάτων άρδευσης, κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων – χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων – χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος, ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής  καύσης –χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων – χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά , ανυψωτών  υγρών  – χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης και ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης , και μεταβλητών των υγρών και των αερίων – χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων – χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων – λιανικό εμπόριο – λιανικό εμπόριο ηλεκτρολογικών ειδών και εξαρτημάτων.  Η ποικιλία των προϊόντων της εταιρείας εμπλουτίζεται διαρκώς απαντώντας στις ανάγκες της αγοράς. Ο γνώμονας της εταιρείας για κάθε εισαγωγή νέων προϊόντων παραμένει πάντα η εμμονή σε προϊόντα υψηλής ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Έτσι, οι πελάτες της είναι πάντα βέβαιοι ότι προμηθεύονται μόνο επιλεγμένα αξιόπιστα προϊόντα με καινοτόμα χαρακτηριστικά με τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Σήμερα, η εταιρεία προχώρησε δυναμικά, επένδυσε σε εξοπλισμό και τεχνολογία και εκτός από εμπορική έχει και παραγωγική δραστηριότητα. Επίσης διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και υλικά εγκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.